(persbericht)

zondagmiddag 1 maart
Poëzievoorstelling Melvin van Eldik
in Schuilkerkje te Pingjum
m.m.v. Sytse Jansma


'Tussen donker en licht, tussen engel en wolf'

 

Dichter/muzikant Melvin van Eldik treedt zondagmiddag 1 maart op in het Schuilkerkje te Pingjum met zijn poëzievoorstelling 'Tussen donker en licht, tussen engel en wolf' : gedichten, liedjes en korte verhalen.
Melvin uit Leeuwarden won 4 jaar geleden de 1e prijs bij een vertaalwedstrijd van Stichting Literaire Activiteiten Leeuwarden. Een jaar later kwam zijn dichtbundel 'Dryfsandforstinnen' (uitgeverij Perio) uit in het stadsdialect.
Nu is hij bezig met een bundel Nederlandstalige gedichten, waarvan de onderwerpen zijn geplaatst in een surrealistisch milieu, maar altijd op waarheid gebaseerd. Zo draagt hij onder andere voor over een zoektocht naar de onuitspreekbare in de branding uitgewiste namen van de tien tinnen soldaatjes op Schiermonnikoog; het weerzien met zijn overleden vader na 30 jaar; een zwembad, dat gebouwd is op de 'Killing Fields' bij Pnom Pen in Cambodja, of over een prangend overspel op een Franse camping, waarbij de impressionistische dichter Renoir een niet onbelangrijke bijrol speelt. De gedichten worden afgewisseld met een paar liedjes, die in het Nederlands, Fries en 'ut Liwwadders' worden gezongen. De ontknoping van een mysterie hoog op de Leeuwenrots in het binnenland van Sri Lanka moet gevonden worden in de Friese taal en wordt uiteengezet in een kort verhaal. Gastdichter is de Harlinger dichter Sytse Jansma, die in april 2008 debuteerde met zijn bundel "Wa't tate seit, moat ek whisky sizze" (Friese Pers).
Njonken it skriuwen is Sytse ek filmmakker en redaksjelid fan it Frysk literêr tydskrift 'Hjir' en yn 2006 wûn er de Rely Jorritsmapriis mei it fers 'dat minsk berne waard'. Het programma duurt 2 x 45 minuten en begint om 15.00 uur.
Entree is € 5. Schuilkerkje, Grote Buren 28 te Pingjum.

  Agenda