(persbericht)

Leeuwarder Poëzie Avond
3 september in de Bres, Leeuwarden.

.

Baukje Wytsma treedt niet meer op. Zij draagt haar gedichten niet meer voor in het openbaar, maar toch zullen haar prachtige gedichten gaan klinken op 3 september in de Bres tijdens de Leeuwarder Poëzie Avond. Enkele van haar gedichten zullen namelijk worden voorgedragen door vriend en dorpsgenoot Minne Velstra, die samen met Baukje een selectie heeft gemaakt speciaal voor deze avond.
Gerrit Herrema's gedichten gean net oer djipgeande beskôgings - it binne mear notysjes (satire) oer gewoane meenselijke saken.
Silvia de Wind legt zich toe op het vertalen van klassieke teksten en het schrijven van gedichten, waarin de literaire oudheid, mythologie en (neo) romantiek een belangrijke rol spelen.
Anny de Jong hat twa dichtbondels skreaun: 'In flinterfyn flues fan wearde' en 'Nettsjinsteande' en 20 berneboeken. (3x berneboeke-sjuerypriis wûn). Yn de Traverliers-rige is krekt it boek Yslik Aktyf útkommen.
Schilder/schrijver/dichter/componist/gitarist/ Anne Feddema sal foarleze út 'Skúnpútsergúd', zijn nieuwste boekje met Leeuwarder korte verhalen.
Ronald Jan Fokkema uit Harlingen zal een gedeelte uitproberen van een poëtisch/muzikaal programma waar hij mee bezig is. Daarbij is hij verantwoordelijk voor de drones & tunes, poëzie & voordracht rond een akoestische bas, waarbij hij wordt geassisteerd door Rob van Hintum (soundmix gitaren, toetsen en side-kick zang en lied).
Cornelis van der Wal skreau 6 bondels en 1 novelle. Hy krige yn 1993 de Fedde Schurer priis. Jierenlang hat Cornelis yn ferbanning te Grins wenne, mar is dizze simmer nei Snits ferhuze.
De laatste dichter, maar zeker niet de minste, Ytsje Hettinga, die actief betrokken is bij het theaterleven, is ook medeoprichter van theatergroep SULT. Zij publiceert in verschillende literaire tijdschriften en gelegenheidsbundels, zowel proza als poëzie.
Ytsje krige in Rely Jorritsma priis foar it ferhaal Oessy en debutearre yn 2007 mei de ferhalebondel 'Mei lange fingers en tichte skuon'.
De muziek zal verzorgd worden door de Rebound Boogie Bent o.l.v dichter Hein Jaap Hilarides.
Presentatie is zoals altijd in handen van Arjan Hut en Melvin van Eldik.
De avond begint om 20.00 uur en entree is 5 euro. De Bres, Schoolstraat 4 te Leeuwarden.


Anny de Jong
Agenda